Kaakelilaatat - seinään

Kaakelilaatat eivät sovellu ulkokäyttöön eivätkä kohteisiin, joissa pintoihin kohdistuu kova mekaaninen rasite. Kaakelit ovat aina lasitettuja. Kaakelilaatat ovat huokoisia johtuen alhaisemmasta polttolämpötilasta, jolloin niissä on korkeampi vedenimukyky. Tämän vuoksi ne eivät sovellu tiloihin, jotka altistuvat suurelle kosteudelle, kuten esimerkiksi uimahallien pesutilat. Valmistustapansa takia kaakelilaatat ovat usein klinkkereitä edullisempia.